mandag 27. februar 2012

Interessant om pedagogisk merverdi

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Bent Kure har skrevet et interessant blogginnlegg som vi anbefaler å lese: "Video til læring og pedagogisk merverdi" (på bloggen "Læring rett i lomma").

Kort oppsummert tar han opp:

  • Konteksten (sammenhengen) som videoen brukes i, er viktig for å gi videoen pedagogisk merverdi.
  • Aktiv jobbing med videoen gir bedre læring, men da må vi tilrettelegge og hjelpe til med å sette videoen inn i en sammenheng.
  • Karl Marx kunne ingenting om videoproduksjon, men han visste ett og annet om produksjon og verdiskaping som kan overføres til en læringssituasjon.

Les som sagt hele innlegget til Bent, og legg igjen eventuelle kommentarer på hans blogg.

mandag 6. februar 2012

Kan du undervise 160.000 studenter?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Kan du undervise 160.000 studenter? Det kan du i følge to professorer fra Stanford, som nylig har prøvd dette selv.

Denne artikkelen om "Udacity" er høyst lesverdig, og får en virkelig til å tenke på mulighetene for fremtidens nettbaserte, teknologistøttede undervisning. Her er et kort sammendrag:

  • Sebastian Thrun og Peter Norvig lagde et nettbasert variant av sitt kurs innen AI-teori (kunstig intelligens)
  • Innhold, øvingsoppgaver og eksamen var det samme som vanlige Stanford-studenter fikk
  • Påmeldingene til kurset opplevde en viral effekt, og til slutt hadde hele 160.000 meldt seg på. Fortløpende ble det engasjert 2.000 frivillige som oversatte kurset til 44 språk
  • Lærestoffet var i form av video hvor foreleserne tegnet på papir og forklarte. Det spesielle var at videoene stilte spørsmål og "quiz" underveis, slik at studentene hele tiden måtte jobbe aktivt og være sikre på at de forstod stoffet før de gikk videre.

Et veldig viktig element er vurdering. Hvorfor rase videre i pensum når en ikke har forstått stoffet så langt? Er målet å skille ut noen få personer som får A, eller å hjelpe flest mulig til å få toppkarakter? Thrun og Norvig tenkte slik:

If a student is having trouble with a problem they continue to work on it until they get it right. To Thrun, that’s still worth an A+. Imagine that, an entire class of students who can test at an A+ level. He sums up the attitude by paraphrasing a point made by Salman Khan, founder of the online Khan Academy: “When you learn to ride a bicycle, and you fail to learn a bicycle, you don’t stop to learn a bicycle, give the person a ‘D’ and move onto unicycle.”

Til slutt må nevnes at Thrun og Norvig har en stor fordel: De underviser et fag om kunstig intelligens (AI), og brukte sine egne AI-programsystemer til å automatisk rette øvinger og filtrere ut/kategorisere spørsmål. Det fremgår ikke av artikkelen hvorvidt de brukte flervalgstester som rettes automatisk, men en kan anta at det også er et element. Uansett er den skisserte bruken av video med små "quizzes" underveis, interessant å ta med seg videre for snarfilm-prosjektet.