fredag 24. august 2012

Mot et levende nettsted

Underveis i prosjektperioden har vi i snarfilm-prosjektet brukt ulike verktøy for å jobbe sammen. Vi har brukt denne bloggen til idémyldring og for å skape interesse rundt snarfilm-konseptet. Snarfilm er som kjent videoproduksjon på en rask og effektiv måte satt inn i en pedagogisk sammenheng. Vi har brukt en wiki til å samle kunnskap underveis i prosjektperioden. Alle har bidratt med beskrivelser av pilotgjennomføringer, og vi har laget en håndbok. Vi har også brukt Skype og Etherpad til møter.

Nå er det snart på tide å etablere et nettsted hvor vi kan spre resultatene og interessen for snarfilm ytterligere. I stedet for å lage et statisk, tradisjonelt nettsted, har vi valgt å lage et nettsted basert på Ning-plattformen. Dette gir mulighet for deltakelse fra brukere, samtidig som de som vil kan bruke det som en statisk ressurs. Ambisjonen er å skape et levende nettsted hvor lærere og andre interesserte strømmer til for å lære om videoproduksjon i henhold til snarfilm-konseptet, og der de besøkende oppfordres til å dele egne erfaringer, laste opp gode videoeksempler, stille spørsmål og bidra i videre utvikling av konseptet.

Nettstedet har en rekke eksempler på ulike typer av snarfilmer, både med tekstlig forklaring og videosnutter som viser i praksis. Vi håper mange vil bidra og bruke nettstedet aktivt. Klikk på bildet for stor versjon.

Nettstedet er ikke helt ferdig innholdsmessig, men tilstrekkelig til at det gir mening å annonsere adressen:

http://snarfilm.ning.com/

Ta gjerne en tur innom og se på det. Hva synes du? Kunne noe vært gjort anderledes? Ser du for deg at dette kan bli en nyttig ressurs?