fredag 27. mai 2011

Navigasjonssedler

Av: Lars Holand, BI

For noen uker siden var Bjarne Herskin invitert til Handelshøyskolen BI for å holde kurs i sin egenutviklede form for brukeropplæring. Herskin har gjennom mange år utviklet en egen pedagogisk metode som også er beskrevet i boken ”Brugeruddannelse i praksis - for undervisere og implementeringsansvarlige”. Han har hatt stor suksess med sin tilnærming til læring og er etter hvert blitt en anerkjent kursholder.

Sentralt i Herskin-metoden er å skape forståelse hos mottakeren gjennom bruk av visuelle forklaringer. Hensikten er å stimulere den lærende til å sette seg inn i brukersituasjoner og aktuelle problemstillinger som er utfordrende å gjennomføre. Forklaringene trenger ikke være avanserte og har ikke en bestemt form, men den skal enkelt beskrive hva aktiviteten innebærer. Herskin er tilhenger av enkle illustrasjoner, og min påstand er at video kan brukes for å oppnå denne effekten.

Eksemplet under er tatt fra vår egen brukeropplæring og forteller en historie ved hjelp av en video med bruk av enkle illustrasjoner, som gir den nødvendige forståelsen for oppgaven som skal utføres. Den er delt opp i to trinn for å skille historien fra navigasjonssedlene.

Trinn 1. Skape forståelse ved hjelp av en visuell historie.

Bruk av Innsendinger i its learning


Trinn 2. Bruk av navigasjonssedler

Når forståelsen er på plass vil det neste steget være å løse en spesifikk problemstilling i form av en læringsaktivitet. Oppgaven skal gjennomføres ved hjelp av såkalte ”Navigasjonssedler”. Sedlene inneholder noen vesentlige veiledende punkter og har har en bestemt struktur.

Hvordan å opprette en Innsending i its learning


Vi har lagt ut en mal for utvikling av navigasjonsedler her.

Umiddelbart virker kanskje dette som en triviell problemstilling, men tenkt litt på det. Overføringen til mer komplekse problemstillinger bør være mulig, og ikke minst nyttig. Det å skape forståelse hos den lærende og gi dem et verktøy for å løse oppgaver er jo i stor grad det vi finner problematisk i de fleste opplæringssituasjoner. I etterkant av min deltakelse på kurset til Herskin ble i alle fall jeg mer bevisst på mulighetene som ligger i å fornye vår egen brukeropplæring i bruk av its learning, som system for online undervisning og gjennomføring av læringsaktiviteter.

Metoden ble i sin tid utviklet til bruk i IT-opplæring, men viser seg å være mer og mer aktuell i og med at utdanningen i Norge etter hvert baserer seg på bruk av læringsplattformer og andre systemer. Systemforståelse er derfor en viktig del av kompetansen for både forelesere og studenter.

Kan dette brukes i vårt prosjekt?

Når jeg nå har fått kurset litt på avstand, så ser jeg at tilnærmingen til læring gjennom visuelle utforminger er slående likt med hva vi tenker i dette prosjektet. Det er faktisk på flere områder at jeg finner likheter som jeg vil ta med meg i arbeidet videre.

Vi har som et av målene i prosjektet et ønske om å finne ut hvordan forelesere på en effektiv måte kan designe og produsere video som brukes i planlagte læringsaktiviteter.

Her er noen eksempler på problemstillinger som kan visualiseres med videosnutter for å skape forståelse og som vi videre kan gjøre veiledning på gjennom bruk av navigasjonssedler:

Hvordan produsere en video med hjelp av tegneskjerm?
Hvordan går du fram når du skal produsere video med hjelp av en Iphone?
Hvordan lage en video med hjelp av animasjon?
Hvordan publiserer du video ut i kurset?

Foreleseren har behov for kunnskap om bruk av utstyr som kan benyttes for å produsere video, men trenger også noen verktøy for å finne fram til hvilken visuell form videoene bør ha for å stå best mulig til de læringsaktivitetene som videoene er ment til å støtte.

Her er et eksempel på en problemstilling. Hva er en god visuell form for å vise utregnininger i matematikk med hjelp av video?

La oss nå tenke oss at en foreleser skal utarbeide noen problemstillinger i sitt eget kurs, der vi forutsetter at læringsutbyttene i et kurs er formulert og er godt i gang med å forme aktivitetene.

Vår problemstilling går da ut på å forklare hvordan den faglige skal gå fram for å planlegge opptaket, finne riktig visuell form på budskapet, velge passende utstyr, klargjøre videoen og publisere den ut som en del av en læringsaktivitet.

Kan en visuell historie og gode navigasjonssedler være en tilnærming til dette? Jeg har i alle fall en ambisjon om å prøve det ut når vi skal i gang med pilotene.

torsdag 12. mai 2011

En nøtt som det tok kort tid å lage

I går kveld programmerte jeg en liten løsning på et problem. I natt våknet jeg og da slo det meg: Det tar kort tid å lage en flott øvingsoppgave ut av det jeg programmerte.

Ved frokosten tenkte jeg ut hvordan jeg skulle gjøre det, og bestemte meg for at studentene skal utfordres til å lage omtrent den samme koden som jeg programmerte i går. Hvordan få til det? Jo - jeg må vise dem resultatet og spørre dem i filmen: "Hvordan lage dette?"

Rent konkret gikk jeg fram slik:

  • Skrev noen få linjer med manus sånn ca det jeg ville si.
  • Øvde meg på å klikke og snakke en gang. Det tok ca 1 minutt.
  • Tok på headsett og sørget for at det var stille rundt meg.
  • Gjorde skjermopptak av skjermen med Screenflow for Mac.
  • Brukte 5 minutter på å redigere opptaket (zommet inn og la på et par tekstbokser for å forsterke budskapet i filmen)
  • Lastet rett opp på YouTube.
  • Publiserte som blogginnlegg på itfag-bloggen, og lenker inn den siden som en læringsressurs i it´s learning (men kunne for så vidt også bare lagt ut videoen direkte vha YouTube-inkludering e.l., kanskje i en test eller et notat eller foruminnlegg).

I tillegg spredte jeg denne beskjeden på Twitter En liten nøtt som er fin eksamenstrening. Hvordan bytte språk på webside med PHP? Oppgaven finner du her.

Konklusjon: Det å lage en slik filmsnutt fra scratch er veldig tidkrevende. Men det å gjøre om noe en allerede har løst/laget til å bli en oppgave som filmatiseres, tar ikke mye tid. Jeg vil si at jeg kan klare å lage en tilsvarende filmsnutt på totalt 10 minutter (alle punktene over) om jeg blir utfordret her og nå, bare jeg på forhånd vet problemstillingen, og den kan jo komme dalende om natten i søvne.

Resultatet? Det finner du her:Hva synes du? Har jeg rett i at dette er snarfilm?

tirsdag 3. mai 2011

Snarfilm nå også LIVE

Av: Geir Maribu, HiST

Snafilm betyr som dere sikkert skjønner å lage små filmsnutter raskt og med enkelt utstyr. Men filmer kan også sendes LIVE med enkelt utstyr. Man kan altså lage sin egen "TV-sending" om man vil. Du kan faktisk lage din egen TV-kanal på nett og kringkaste til hele verden.

Det forutsetter selvsagt at du har noe å vise fram, noe som andre er interessert i. En slik anledning fikk vi i uka før påske da vi var i Oslo på Nokut-konferansen og mottok utdanningskvalitetsprisen for 2011.

Vi undersøkte på forhånd om konferansen skulle streames på nettet. Det skulle den ikke. Det var litt skuffende for kollegaene våre som gjerne ønsket å overvære prisutdelingen. Det var jo tross alt en hel times program med kunstnerisk innslag, taler og selve prisutdelingen.

Men vi fant løsningen selv. Det var Ustream (les mer på ustream.com). iPhonen med en ustream-app ble plassert i et lite gorillapod-stativ (15 cm høyt) og plassert på et bord bak i salen. Ustream-appen ble startet og sendte LIVE TV-bilder ut på nettet via trådløsnettet i konferansensalen. URL-en til LIVE-sendingen ble sendt hjem med SMS. Kollegaene våre samlet seg på lunsjrommet til kaffe og kake for å overvære LIVE-sendingen på storskjem.


Bilde fra lunsjrommet på AITeL under LIVE-sendingen. Foto: Olav Skundberg

I tillegg ble URL-en distribuert via Twitter og Facebook så vi fikk en del andre seere i tillegg, blant annet vår egen rektor.

Teknisk var sendingen ikke perfekt, men det kan den heller ikke forvente når den skal være "snar". Plassering av iPhonen bak i salen var ikke den beste med mange publikummere i forgrunnen av bildet og selve scenen langt der borte i de fjerne. Men trøsten er at slik oppleves det også av de som sitter langt bak i salen. Kollegaene våre på AITeL hadde iallfall bare godord å si. De hadde fått med seg det aller meste av det som skjedde. Lyden var også ganske god. Det var fullt mulig å få med seg alt som ble sagt.Har du prøvd noe lignende, eller har du planer om lignende? Legg gjerne inn en kommentar slik at vi kan utveksle erfaringer.