mandag 28. november 2011

Snarfilm om sosiale medier - av og for studenter

Av: Magnus Finset Sørdal, BI

Som en del av Snarfilm-prosjektet var kurset Sosiale Medier ved BI Trondheim et pilotkurs. Det vil si at vi skulle teste snarfilm som pedagogisk virkemiddel i løpet av semesteret. 

Tilnærmingen jeg benyttet meg av var at studentene selv skulle lage videoer som vi skulle bruke i timen som diskusjonsunderlag. 

I starten av kurset ønsker jeg å gjøre studentene klar over at sosiale medier er mer enn Facebook. Det fins tusenvis av sosiale medier, og for å gå litt i dybden på et relevant utvalg fikk studentene i gruppeoppgave å presentere et sosialt medie gjennom en videopresentasjon. Slik løste vi også et pensumproblem; å finne oppdatert informasjon om disse sosiale mediene er ingen enkel sak, endringene går raskt og ting som brukertall og funksjonalitet endres raskt. 

Oppgaven de fikk var som følger:

Oppgave 1: Videopresentasjon av sosiale medier

Det fins en rekke sosiale medier som bringer med seg ulike trusler og muligheter for bedrifter. Du har blitt tildelt et sosialt medium som kan være interessant for bedrifter å ta i bruk, enten for å markedsføre sine produkter og tjenester, bygge merkevare, bedre intern kommunikasjon eller bedre forstå sine målgrupper. Du skal sammen med et utvalg av medstudenter sette sammen en videopresentasjon på maksimum 5 minutter. Det vi minst ønsker svar på er:

- Vi har i klassen diskutert ulike måter folk bruker sosiale medier på. Hvordanvil dere kategorisere bruken av det mediet dere har fått tildelt? For å skape innhold? For å samarbeide? Annet?
- Hvordan brukes det?
- Hvor mange brukere har det i Norge, og hvem er den typiske brukeren?
- Hvordan kan bedrifter bruke det til sin fordel?
- Hvordan kan mediet være en trussel for bedrifter?

Eksemplifiser gjerne med et konkret eksempel som viser hvordan en bedrift har tatt i bruk plattformen eller teknologien. Noen av spørsmålene kan være vanskelig å svare på for noen av mediene, men prøv så godt dere kan. Videoens form er helt fri. Det kan eksempelvis være en person som snakker rett inn i kamera, skjermopptak med Power Point eller et rollespill. Bruk fantasien,men prøv å gjør det engasjerende og interessant å se på. Videoen lastes opp på Vimeo eller YouTube. Del gjerne praktiske tips med klassen.

Gjennomføringen: 
Klassen på 70 ble delt inn i grupper på 5 og 6 studenter, og de skulle om 14 dager møte til undervisning med ferdig film. De fikk ingen føringer eller hjelp utover det som sto i oppgaven. 

Dagen kom og samtlige grupper leverte ferdig film, enten ved å sende meg en mail eller tvitre meg en link til filmen. De lastet filmene selv opp til YouTube eller Vimeo. Deretter samlet jeg alle videoene her: http://www.linkedin.com/groups/Lurer-du-p%C3%A5-hva-Stumbleupon-4056728.S.70847276?qid=da5c0fe8-231a-4a0f-9bd6-b16f0f846411&trk=group_items_see_more-0-b-ttl

Vi så igjennom alle videoene sammen i klassen, og diskuterte i etterkant av hver plattform. Jeg hadde forberedet en del punkter om hvert medie, spurte gruppa diverse spørsmål og det var også noen kommentarer og spørsmål fra klassen.
Over og under ser du et par eksempler på videoer som studenter har laget.Evaluering av økten:

Alt i alt opplevde jeg denne undervisningstimen som svært interessant og lærerik. Elevene må vel kunne sies å være enige. Jeg spør om tilbakemelding etter hver økt, og dette var en av de med høyeste score. Under er noen kvalitative tilbakemeldinger: 
  • "Morsomt med annerledes undervisningsform og at studentene sto for pensum."
  • "Underholdende og lærerikt samtidig, det skaper interesse og et godt forhold til
  • faget, og vi engasjerer oss mer når vi jobber med å forme faget selv."
  • "Mye kreativitet og morsomme videoer. Arti konsept. Ble kjent med flere i klassen
  • og lærte masse om det tildelte sosiale mediet."
  • "Filmene gjorde det lettere å tilegene seg stoff om de forskjellige plattformene."
  • "Forelesning utenom det valige. Gøy at studentene lærer av hverandre."
Se fullstendig vurdering av positive og negative sider ved undervisningen i filene under. 

- Fil 1  
- Fil 2 

Statistikk - antall visninger: 

Jeg har også gjort en uformell opptelling 30. oktober, 6 uker etter visning og undervisnin. Denne viser oversikt over antall visninger av hver video. I snitt hadde filmene 64 visninger hver. Det er en tendens til at Youtube gir flere visninger enn Vimoe, men dette kan være helt tilfeldig. Metatagging er ikke systematisk vurdert, men det antas god metatagging + YouTube er nok den kombinasjonen som gir flest visninger. 


Har du kommentarer eller innspill? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar