onsdag 30. mai 2012

Hva kreves for å lage opptak av webinar?

Av: Svend Andreas Horgen, HiST

24.februar ble det arrangert webinar hvor ekstern foredragsholder Troels Mathisen fortalte om hva Organdonasjon har gjort for å lykkes på Facebook. Webinaret ble holdt i Adobe Connect, og tatt opp. Opptaket ble 50 minutter langt.

I utgangspunktet er et webinar noe som skjer der og da. Samtidig er det en potensielt god læringsressurs. I stedet for å legge ut lenke til opptaket og kreve at de studentene som ville repetere og studenter i kommende semestre skulle bruke 50 minutter på å se, der mye blir tørrprat eller ting som er relevant for deltakerne, men ikke i ettertid, brukte jeg litt tid på å redigere ned fra 50 minutter webinaropptak til 12 minutter med sentralt innhold.

Videoen ble laget ved å spilte av opptaket og ta opp det som skjedde på skjermen (viktig å ta opp computer audio for å få med lyden). Det å spille av og ta opp skjermen, tok dermed 50 minutter, men det kan gjøres mens du gjør andre ting.

Det tok deretter ca 2 timer å redigere ned fra de 50 minuttene til 12 minutter med viktig innhold. De 12 minuttene gjør etter min mening at filmen blir en mye bedre læringsressurs for de studentene som skal se den. Den fungerer som repetisjon for de som deltok på webinaret (og når den er 12 minutter gidder mange flere å se på den). Den fungerer også som en frittstående læringsressurs som kan brukes i kommende semestre. Det å ta utgangspunkt i et webinar-opptak er også smart, fordi det går an å lage nye ting av små deler. For eksempel komme med en påstand og lage et spørsmål ut av det.

Ulempen er at det tar noe tid for læreren, men kanskje kunne studentene fått dette i oppgave? Kan det å lage et resymé av noe der en velger hva som er verdt å ta vare på, og hva som kan kuttes bort, være en lærerik prosess? Jeg tror det. Hva tror du og hva tenker du om å lage slike korte resyméer av andre aktiviteter som har blitt tatt opp?

Her er 12-minuttersversjonen:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar