fredag 1. juni 2012

Hvordan lykkes med intervju-videoer?


Av: Svend Andreas Horgen, HiST

Det er mange i næringslivet som kan inspirere studentene. Bare det å høre en fra næringslivet snakke om et tema studentene skal lære om, kan i seg selv være motiverende. I tillegg har ofte de som jobber med ting i praksis en annen innfallsvinkel enn det studentene får gjennom tradisjonelt lærestoff.

Hvordan dra nytte av de gode ressursene som næringslivet utgjør?

I mars 2012 lagde jeg følgende snarfilm: et kort videointervju med Irene Siljan Vestby i Telemarkreiser som forteller om hva de gjør med Google Analytics for å måle det de gjør i sosiale medier. Hennes erfaringer sammenfaller delvis med det studentene lærer om i det nettbaserte faget "Sosiale medier" ved HiST/itfag.Siden jeg har kontorplass på Klosterøya i Skien og lett tilgang til dyktige IT-folk i næringslivet, vil jeg prøve å lage flere slike videoer i ukene fremover. Det kan bli nyttig både til høsten i fagene jeg underviser, og for å lære enda mer om denne type video i Snarfilm-prosjektet.

Jeg ser noen klare fordeler og har identifisert noen viktigeting å tenke på med denne type video. Se på punktene nedenfor og kom gjerne med innspill:
 • Lett å lage gitt at du har tilgang til personen. Spør om det er ok å gjøre et opptak, ta fram mobilen og ta et opptak på 1-2-3. 
 • Det tok 5 minutter å gjøre dette opptaket, og 5 minutter å redigere direkte på telefonen i ettertid. 
 • Spontane, ikke-planlagte opptak kan bli veldig bra
 • Motiverende å se på, forutsatt at den er kort og konsis. 
 • Erfaringer fra næringslivet bidrar til å konkretisere lærestoffet
Ting å tenke på når slike videoer lages:
 • Spør intervjuobjektet om det er ok å lage video, og si hvilken sammenheng videoen skal brukes i.
 • Få e-postadressen til intervjuobjektet slik at denne kan godkjenne videoen endelig. 
 • Pass på at distraksjonsmomenter ikke blir med. I videoen over ser du en fotballkamp i bakgrunnen som tar noe av fokuset bort fra samtalen. 
 • Samtale er bra. Her fremstår intervjuet stort sett som monolog, men egentlig ble det stilt en del spørsmål fra undertegnede i forkant som ikke ble med i opptaket. Vurder å enten ta med selve spørsmålene eller å legge til spørsmål i ettertid med tekst. Det skaper viktige tankepauser i videoen. 
 • Lysforhold er viktig. 
 • Lydforhold er viktig, og kan være en utfordring å få til. 
 • Hvor er det naturlig å se for den som snakker? I denne filmen var det en tredje person med, og Irene snakket til henne. Men hun blir ikke vist noe særlig i videoen, og da ser det litt rart ut at Irene ser ut til høyre hele tiden. Dette er en treningssak både for den som gjør opptaket og for den som blir intervjuet. 
Ser du andre fordeler med denne type video, og andre ting en bør tenke på når en gjør slike opptak? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar