fredag 27. mai 2011

Navigasjonssedler

Av: Lars Holand, BI

For noen uker siden var Bjarne Herskin invitert til Handelshøyskolen BI for å holde kurs i sin egenutviklede form for brukeropplæring. Herskin har gjennom mange år utviklet en egen pedagogisk metode som også er beskrevet i boken ”Brugeruddannelse i praksis - for undervisere og implementeringsansvarlige”. Han har hatt stor suksess med sin tilnærming til læring og er etter hvert blitt en anerkjent kursholder.

Sentralt i Herskin-metoden er å skape forståelse hos mottakeren gjennom bruk av visuelle forklaringer. Hensikten er å stimulere den lærende til å sette seg inn i brukersituasjoner og aktuelle problemstillinger som er utfordrende å gjennomføre. Forklaringene trenger ikke være avanserte og har ikke en bestemt form, men den skal enkelt beskrive hva aktiviteten innebærer. Herskin er tilhenger av enkle illustrasjoner, og min påstand er at video kan brukes for å oppnå denne effekten.

Eksemplet under er tatt fra vår egen brukeropplæring og forteller en historie ved hjelp av en video med bruk av enkle illustrasjoner, som gir den nødvendige forståelsen for oppgaven som skal utføres. Den er delt opp i to trinn for å skille historien fra navigasjonssedlene.

Trinn 1. Skape forståelse ved hjelp av en visuell historie.

Bruk av Innsendinger i its learning


Trinn 2. Bruk av navigasjonssedler

Når forståelsen er på plass vil det neste steget være å løse en spesifikk problemstilling i form av en læringsaktivitet. Oppgaven skal gjennomføres ved hjelp av såkalte ”Navigasjonssedler”. Sedlene inneholder noen vesentlige veiledende punkter og har har en bestemt struktur.

Hvordan å opprette en Innsending i its learning


Vi har lagt ut en mal for utvikling av navigasjonsedler her.

Umiddelbart virker kanskje dette som en triviell problemstilling, men tenkt litt på det. Overføringen til mer komplekse problemstillinger bør være mulig, og ikke minst nyttig. Det å skape forståelse hos den lærende og gi dem et verktøy for å løse oppgaver er jo i stor grad det vi finner problematisk i de fleste opplæringssituasjoner. I etterkant av min deltakelse på kurset til Herskin ble i alle fall jeg mer bevisst på mulighetene som ligger i å fornye vår egen brukeropplæring i bruk av its learning, som system for online undervisning og gjennomføring av læringsaktiviteter.

Metoden ble i sin tid utviklet til bruk i IT-opplæring, men viser seg å være mer og mer aktuell i og med at utdanningen i Norge etter hvert baserer seg på bruk av læringsplattformer og andre systemer. Systemforståelse er derfor en viktig del av kompetansen for både forelesere og studenter.

Kan dette brukes i vårt prosjekt?

Når jeg nå har fått kurset litt på avstand, så ser jeg at tilnærmingen til læring gjennom visuelle utforminger er slående likt med hva vi tenker i dette prosjektet. Det er faktisk på flere områder at jeg finner likheter som jeg vil ta med meg i arbeidet videre.

Vi har som et av målene i prosjektet et ønske om å finne ut hvordan forelesere på en effektiv måte kan designe og produsere video som brukes i planlagte læringsaktiviteter.

Her er noen eksempler på problemstillinger som kan visualiseres med videosnutter for å skape forståelse og som vi videre kan gjøre veiledning på gjennom bruk av navigasjonssedler:

Hvordan produsere en video med hjelp av tegneskjerm?
Hvordan går du fram når du skal produsere video med hjelp av en Iphone?
Hvordan lage en video med hjelp av animasjon?
Hvordan publiserer du video ut i kurset?

Foreleseren har behov for kunnskap om bruk av utstyr som kan benyttes for å produsere video, men trenger også noen verktøy for å finne fram til hvilken visuell form videoene bør ha for å stå best mulig til de læringsaktivitetene som videoene er ment til å støtte.

Her er et eksempel på en problemstilling. Hva er en god visuell form for å vise utregnininger i matematikk med hjelp av video?

La oss nå tenke oss at en foreleser skal utarbeide noen problemstillinger i sitt eget kurs, der vi forutsetter at læringsutbyttene i et kurs er formulert og er godt i gang med å forme aktivitetene.

Vår problemstilling går da ut på å forklare hvordan den faglige skal gå fram for å planlegge opptaket, finne riktig visuell form på budskapet, velge passende utstyr, klargjøre videoen og publisere den ut som en del av en læringsaktivitet.

Kan en visuell historie og gode navigasjonssedler være en tilnærming til dette? Jeg har i alle fall en ambisjon om å prøve det ut når vi skal i gang med pilotene.

1 kommentar:

  1. Her tror jeg du er inne på noe veldig viktig. Det er en utfordring å lage denne type video, for det krever at en har planlagt innholdet og er god på å formidle det enkelt, men jeg tror det har stor effekt og er noe å strebe etter. Dessuten viser du med tavle-eksempelet at det ikke er særlig krevende å lage. Det handler bare om å tenke nytt og holde det kort og fokusert. Du kunne i teorien i dette eksempelet kuttet filmen ned til 30 sekunder om du hadde tegnet alt på forhånd, men jeg liker at du heller "utleder" figuren. Da får leseren mer tid til å følge med.

    Interessant å lese om Herskin og spennende tanke at det kan brukes som fundament for en del av det vi gjør i dette prosjektet.

    SvarSlett