mandag 6. juni 2011

Videoproduksjon i storskala

Av: Lars Holand
På Handelshøyskolen BI har vi det siste merket at interessen for video har økt veldig. BI's ledelse har derfor vedtatt at dette er et satsingsområde i perioden fram til 2014. Video til bruk i undervisningen blir da et produkt det skal satses ressurser på. Hva er så den beste måten å legge til rette for at hele institusjonen skal kunne møte denne utfordringen? Jo, vi tror at "selvbetjente" løsninger er det enkleste og mest effektive for BI. Denne videoen sier litt om hva vi tenker når vi skal legge tilrette for at flest mulig forelesere skal kunne produsere video som kan brukes i undervisningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar