fredag 8. april 2011

MAKVIS for video

Av: Bent Kure, UiO

Vi må ha fokus på å bruke video på de områder hvor video har et fortrinn. Hvor har så video sin fordeler? Det kan være nyttig å knytte dette til MAKVIS:

Motivasjon
I en hverdag som ofte er preget av tekst, tekst, tekst og ord, kan en video virke motiverende, enten på grunn av selve innholdet (interessant, morsomt m.m.) eller pga selve mediet.

Aktivitet
Lineær video er jo i seg selv ikke aktivitetsfremmende, med mindre innholdet på en eller annen måte oppfordrer til eller fører til aktivitet. En video med dertil knyttet oppgave, kan på en fin måte føre til en eller annen form for aktivitet. I denne sammenheng er det viktig å tenke på aktivitet som noe mer enn fysisk aktivitet, men også ha fokus på det jeg liker å kalle kognitiv aktivitet. Det vil si at det skjer en aktivitet oppe i hodet, i de små grå, at studenten tenker, reflekterer, vurderer, sammenligner, analyserer, skriver eller formidler egen kunnskap til andre. Det er i stor grad gjennom slik kognitiv aktivitet at læring skjer.

Konkretisering
Video egner seg godt til å konkretisere reelle forhold, som prosesser, hvordan ting skjer, teknikk, bevegelser, fenomen m.m. Der hvor video har en klar fordel er å vise menneskelige forhold, væremåter og egenskaper. Den egner seg til å få frem det unike ved f.eks. menneskelig kommunikasjon, hvordan barn leker, hvordan en samtale kan mistolkes, hvordan man skal veilede, - få frem følelser, holdninger m.m. Ikke bare gjennom ord, men gjennom kroppsspråk.

Variasjon
Video kan også brukes for å skape variasjon i undervisningen. Variasjon i seg selv er ofte en god ting. Motivasjon og variasjon hører ofte sammen, og kan i mange tilfeller skape interesse, i en studiehverdag fylt av tekst, ord, men lite bilder. Men vi skal huske på at vi på dette området har med en meget bevisst målgruppe å gjøre, en målgruppe som har vokst opp med knallgode filmer, MTV, YouTube, m.m. og som stiller store krav til kvalitet. Alex Strømme kan ikke måle seg mot disse, om vi skal legge vanlige kriterier til grunn, men de har sin sjarm, sin stil, sin egenhet, jo nesten sin egen dogmestil, som ser ut til å slå til. Hvis han har oppnådd at studentene hans åpner siste video for å se hva Alex har funnet på denne gangen, så har han oppnåd noe. Her er et par eksempler på videoer han har laget:


Individualisering
Viktig prinsipp for læring, og på dette området ser jeg ikke at video har så store fordeler sammenlinget med f.eks. det skriftlige. Ser vi derimot på video med opptak av forelesninger, er det klart at en slik video har klare fortrinn ved at hver enkelt kan spille av, uavhengig av tid og sted, når det passer han selv, spole tilbake etter behov og hoppe fremover i filmen. Men nå er det vel ikke slike filmer som dette prosjektet skal ta opp.

Samarbeid
Her slir spørsmålet i hvilken grad en video kan stimulere eller føre til mer samarbeid mellom studentene. Kanskje ikke videoen i seg selv, men en oppgave i tilknytning til videoen: "Se denne videoen sammen med to medstudenter, sett dere så hver for dere i to minutter og skriv ned de tre viktigste problemstillingene dere finner (viktig med noe individuell jobbing til å begynne med, slik at alle får tenkt SELV). Kom så sammen, presenter det som dere skrev ned, og bruk 20 min på å drøfte dere frem til hvilke tre problemstillinger i priorotert rekkefølge som er viktigst. Presenter resulatet på nett e.l. ?"


Har du andre tanker eller eksempler på bruk av video som passer inn i MAKVIS-modellen?

2 kommentarer:

  1. Mye bra i MAKVIS-analysen ovenfor, men jeg har noen kommentarer:

    Mht VARIASJON synes jeg man også bør vurdere variasjon som et "verktøy" for å oppnå differensiering / indvidualisering.

    Mht AKTIVITET synes jeg MAKVIS-analysen ovenfor mangler fokuset på studentbruk av videosnutter, dvs. at studenter lager egne videosnutter (f.eks summerer opp en diskusjon, demonstrerer hvordan en ferdighet skal utføres osv) i løpet av undervisningsøkta. Jeg har noen erfaringer med dette, og ønsker å utforske dette i større grad. I slike tilfeller har også mobiltelefonen merverdi fordi det er teknologi studentene har i lomma, og som de allerede mestrer (slik at man ikke trenger å bruke tid på opplæring i bruk av teknologien som skal brukes som verktøy i læringssituasjonen).

    SvarSlett
  2. Fint, og som Line skriver, dersom studentene/elevene får jobbe sammen om å lage videosnutter, så blir det jo bådet AKTIVITET og SAMARBEID.

    SvarSlett