tirsdag 26. april 2011

Om vurdering og tilbakemelding

Av: Robin Munkvold, HiNT

Vi har i tidligere prosjekter jobbet en del med medstudentvurdering (peer review / peer assessment) og sett på hvordan dette kan struktureres og motiveres for i en undervisingssituasjon (se blant annet assess2010.wikispaces.com). Kan vi bruke snarfilm for å demonstrere og motivere for denne type arbeid også?

Med utgangspunkt i http://www.strath.ac.uk/learnteach/learning/ og videre klikk inn på f.eks http://www.strath.ac.uk/learnteach/learning/students/assessfeedback/ finner vi blant tips for hvordan studenter skal kunne skal få best mulig effekt på læringen (Make your feedback work for you) – med utgangspunkt i ulike tilbakemeldinger (og tilbakemeldingsformer). Her setter de blant annet opp ordet FEEDBACK og legger inn setninger bak hver bokstav:

  • Find out what is required
  • Exchange ideas with peers about criteria and approach
  • Evaluate your own work
  • Discuss the feedback you receive
  • Be proactive in giving and seeking feedback
  • Ask for the feedback you want
  • Create study groups for feedback conversation
  • Keep a note of feedback, reflect and act on it

Nettstedet http://www.reap.ac.uk/ er bygd opp med utgangspunkt i prosjekter som REAP (Re-engineering Assessment Practices Project) og PEER (Peer Evauation in Education Review). Nettstedet er bygd opp av en David Nikol. Via dette nettstedet lenkes det også opp til en del ressurser på "peer review", deriblant en del verktøy som skal støtte opp omkring administrering av dette (se http://www.reap.ac.uk/PEER/Software.aspx). En fin videosnutt på dette: http://www.cs.auckland.ac.nz/~j-hamer/Aropa-the-movie.html med påfølgende artikkel: http://www.cs.auckland.ac.nz/~j-hamer/peer-assessment-using-Aropa.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar