mandag 10. oktober 2011

Hva hindrer oss?

Av: Bent Kure, UiO

Hvorfor lages det ikke flere snarfilmer? Hvilke hemmende faktorer gjør seg gjeldende?

Axel Strømme har inspirert mange og de fleste som har hørt ham, opplever jeg at er fascinert og har tro på denne form for video til bruk i undervisning – på ulike måter. Men hvis vi alle (eller mange av oss)
er så fascinert, hvorfor er det ikke flere som setter i gang. Et unntak er jo Snarfilmprosjektet, som har blitt tent på dette. Men hvor blir det av alle andre? Problemstillingen lyder som følger: Hvilke faktorer virker hemmende på produksjon av snarfilmer eller videovitaminer som Alex Strømme kaller det? Jeg vil prøve med noen kommentarer og mulige svar, men ønsker flere innspill.

TEKNIKKEN, dvs utstyret tilgjengelig og lett å bruke? Ja. Med det er jo stort sett bare å trykke på record knappen, lagre og så legge ut på nettet. Ingen hemmende faktor!

METODIKKEN. Er vi sikre på hvordan en snarfilm skal brukes rent metodisk. En ting er å lage en liten snarfilm, men hvordan kan vi gi den en pedagogisk merverdi i form av en god metodikk? Det er ikke bare å lage en video og publisere den for studentene. Det må lages en oppgave knyttet til den, i form av noe de skal gjøre, svare på eller i form av en spennende problemstilling. Kan dette være en hemmende faktor? Mulig.

KVALITETEN. Snarvideoer skiller seg ikke ved sin gode tekniske kvalitet eller dramaturgi. De er jo laget raskt. Driver vi (og studentene) kanskje ubevisst og sammenligner med proffe videoer og filmer på kino, TV, Internettet eller DVD? Selv om vi synes at snarfilmen vi har laget er god i øyeblikket, så er den rent objektivt av dårlig kvalitet. Virker dette inn på oss. For min egen del har jeg laget noen videoer som ligger på YouTube. Når jeg ser på dem i etterkant, er jeg ikke så stolt. Jeg synes jeg kunne laget dem bedre, mye bedre. Legger vi altså listen for høyt? Jeg tror at vi mer eller mindre ubevisst blir påvirket av dette. Hvis dette er en hemmende faktor, hva gjør vi? Bruke mer tid og krefter? Skolere oss? Gi blaffen i kvaliteten og fokusere på læringseffekten.

ER DU EN GOD REGISØR? Vi er jo alle oppvokst med å skrive. Det kan de fleste akademikere. Noen kan tegne også, hvis de var så heldige å gå på en skole hvor det ble verdsatt. Men NESTEN ingen akademikere har gjennom sin utdanning eller arbeid lært å lage video. Vi er jo dilettanter av beste slaget. Ville det være lettere å lage snarfilm, om vi kunne håndverket? Ja, så absolutt tror jeg.

STOLTE OG SERIØSE. Akademikere er som regel seriøse, stolte over det de kan og gjør og liker å fremstå som folk med høy kvalitet. Er det slik at en snarfilm, inni oss, ikke helt blir akseptert. Det er med på å senke vår anseelse. Satt på spissen: Hvordan reagerer Alex Strømme sine kollegaer på hans videovitaminer. Får han en høyere akademisk anerkjennelse blant sine kollegaer? Jeg håper det, men tro det ikke.

TAR TID. Ja det tar noe tid, men budskapet fra flere er at de gjør det der og da, på tur, på vei til jobben, på bussen eller hjemme på kjøkkenet. En ide slår ned, mobiltelefonene hentes, og vips har du tatt opp en snarfilm som kan brukes. Er det så enkelt? Jeg tror en del vil oppleve at det tar en del tid. Og tid er jo ikke det vi har mest av.

MANGEL PÅ TRO. Skal man bruke tid på noe, så er det ofte en fordel å ha tro på at det lønner seg, at det har noen hensikt for en selv eller andre. Er vi sikre på at snarflimer har en effekt. Er det gjort noen undersøkelser som kan støtte opp om dette. I akademia er det jo ofte slik at noe må forskes på og bevises, før vi tror på det. Er vi fanget i vårt eget akademiske nett? Ja, mange er nok det.

NORMALITET. Mange mennesker liker ikke å skille seg ut, men følger strømmen, flyter på en flåte nedover den akademiske strøm. Vi er ofte redde for å skille oss ut, tar ikke å ta sjanser, prøve noe nytt i tilfelle vi ikke får det til. Alex Strømme er jo et glimrende eksempel på en som tørr. Er det for få av oss som tørr? Er vi redde for å skille oss ut? Kan være en hemmende faktor. Hvor mange akademikere driver med karaoke? Ikke mange. Mye tryggere med Quiz.

Til slutt: Hvis du kan tenke i gjennom hva du tenker og føler om dette med å lage, publisere og bruke snarfilmer, så har du sikkert noen synspunkter. Hvorfor har ikke du laget 20 stykk det siste året? Hva har hindret eller hemmet deg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar